apk vervalt voor 50-plussers

We moeten nog heel even geduld hebben, maar vanaf 2018 vervalt de apk-plicht voor 50 jaar oude voertuigen. Dit hebben we te danken aan de FEHAC, (de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs).

APK keuringen waren voor deze Bentley al verleden tijd

APK veranderingen

Tot op heden zijn voertuigen die vóór 1960 gebouwd zijn vrijgesteld van de apk-plicht. Maar, zoals op de FEHAC-website en via een nieuwsbrief bekend is gemaakt, heeft de FEHAC het Ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu) er van kunnen overtuigen dat een opschuivende grens bij 50 jaar en ouder een goede oplossing is. Daarnaast blijft de regel dat voertuigen van 30 jaar en ouder slechts eens in de twee jaar gekeurd moeten worden van kracht.

APK plicht vervalt voor deze Maserati Mexico in 2022

De FEHAC is onderdeel van het ‘overlegorgaan APK’. Naast voornoemde belangenvereniging zitten ook de RDW en BOVAG in dat overlegorgaan. Niet alleen de bestaande apk en daarvoor geldende leeftijdsgrenzen van klassiekers komen ter tafel, maar ook zaken als de invoering van een apk voor motorfietsen (op dit moment niet aan de orde) en tractoren (misschien voor de 40 km/u categorie). Praktijkervaringen zijn een belangrijke leidraad, die de FEHAC deden pleiten voor de algehele apk-vrijstelling van voertuigen van 50 jaar en ouder. Op dit moment ligt de grens op datum eerste toelating (DET) 1-1-1960, wat inmiddels al 55 jaar geleden is.

Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC-voorstel voor de APK-vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in praktijk prima.

APK regels voor vrachtwagens

In het bericht van het ministerie voor I&M bleef onduidelijk of de vrijstelling bij 50 jaar ook voor klassieke bedrijfsvoertuigen boven 3500 kg gaat gelden. De FEHAC is blij dat de uitzonderingsregel voor alle voertuigcategoriën, met uitzondering van taxi’s en autobussen. Dit is goed nieuws voor de eigenaren van klassieke vrachtwagens en legervoertuigen, waarvoor de apk een flinke kostenpost was.

Ingangsdatum

De EU Richtlijn moet op 20 mei 2017 opgenomen zijn in de nationale wetgeving en uiterlijk een jaar later, op 20 mei 2018 dus, worden toegepast. Doorgaans wordt dit soort wetswijzigingen per 1 juli of per 1 januari ingevoerd. Waarschijnlijk is dat in dit geval de eerste dag van 2018 aangehouden. We moeten dus nog even geduld hebben, maar voor eigenaren van klassiekers en vrachtwagens uit de jaren ’60 is dit goed nieuws.